Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår Integritetspolicy

Om Timmerkörarna

Timmerkörarna i Norrland AB bildades 1996 av 20 timmeråkerier och tjänstemannen Stefan Nordström som blir VD. De bestämde sig för att under en ny gemensam organisation samordna planeringen av transporterna. Denna planering hade tidigare olika lastbilscentraler i området ansvarat för. 

Med den nya fokuseringen på enbart skogstransporter skapades en effektiv och slimmad organisation med korta beslutsvägar som gynnar både medlemsföretagen och uppdragsgivarna.

Under åren har medlemsföretagen/ägarna utökats till 31 delägare. 

Timmerkörarna anlitar även externa resurser när kundernas transportbehov tillfälligt är extra stort.

Fordonsflottan förnyas kontinuerligt så att den mest effektiva, säkraste och miljövänligaste tekniken alltid används.

1996 - 20 st åkerier från 5 olika lastbilscentraler söker utträde ur centralerna och bildar företaget Timmerkörarna i Norrland AB.  Omorganisationen resulterade i att fordonsantalet kunde minskas med 40% med bibehållen transportvolym (Norrskog). Transportledningen koncentrerades till ett ställe, Timmerkörarnas kontor i Sollefteå.  Resultatet blev bättre överblick över transportuppdragen, samordnad planering och tydligare kommunikation med åkerierna. Samma år anställdes Susanne Fredriksson för att sköta ekonomi och administration. 

1999 - PC-verktyg för optimering av rutter börjar användas i transportplaneringen. Detta ger möjligheten att enkelt mäta transportsträckor, beräkna körtid och kostnad. Arbete med att påverka uppdragsgivare att ange korrekta koordinater för avlägg pågår kontinuerligt. 

2000 - Timmerkörarna blir miljö ISO 14001 certifierade. Kjell Nilsson är miljöledare.

2002 - Projektet ”Optimering av virkestransporter” startar. Ett samarbete med Vägverket Region Mitt som även är medfinansiär. Komplettering och test av planeringssystem för totaloptimering av vägtransporter påbörjas.

2003 - En timmerbil utrustas med fordonsdator och även med CTI och alkolås. Programvaror för datakommunikation mellan kontoret och bilen samt olika kartprogram med GPS anslutning testas. Även nyttan för förare och kontor utvärderas.

2006 - Timmerkörarna firar 10: årsjubileum i Lycksele på Hotell Lappland.

2008 - Personalen på kontoret i Sollefteå förstärks med Lina Westman som arbetar med administration, miljö och transportledning. 

2009 - Fast anslutna enheter är uppe i 36 bilar och 2 flishuggar. Vid toppar i transportvolymen anlitar företaget även ytterligare externa fordon.  Ekonomisystemet byts ut till Visma Global. 

2010 - SCA upphandlar transporterna mellan Töva och industrierna i Sundsvall, TK vinner upphandlingen.  

2011 - Timmerkörarna förstärker planerings och ledningsfunktion med Hans Westberg som arbetar med projektledning och tar hand om flis och grotverksamheten samt övrig planering. Hans är stationerad i Sundsvall.
Hans börjar med att installera Transportledningssystemet Tracs i alla bilar som nu är utrustade med datorer. 1 oktober startar Timmerkörarna sin första grupp för gruppkörning. Lastaren stationeras i Torpshammar. Flis och grotverksamheten avslutas.

2013 - SCA upphandlar Gällö-skog 500 000 m3f/år, som TK vinner. Stormen Ivar och Hilde kommer i December, Timmerkörarna förstärker i Medelpad med Madeleine Nilsson som transportledare. 

2014 - Stormarna medför under våren stora omkastningar i transportarbetet, TK har två grupper i stormområdet med totalt 12 gruppbilar med 2 lastare samt ca 70 Kranbilar. Timmerkörarna anställer Johan Karlsson som transportledare i Jämtland för Gällöskog. Projektet med 90: tons fordon från Töva startas med två fordon med 74 tons totalvikt.  Timmerkörarna ökar sin omsättning med ca 30 miljoner under 2014.

2015 - Ett överskott av massaved och stora lager vid industri och sågverk innebär stora förändringar på marknaden. Det bildas ett stort överskott av bilar, det medför borttagande av totalt åtta bilar samt uppställning av ytterligare sex ekipage.

2016 - Den fasta flottan i Timmerkörarna omfattar idag 60 Kranbilar varav 11 är utrustade med CTI samt två separatlastare och åtta gruppbilar, två stycken 74 ton samt extra kapacitet.

Timmerkörarna firar i februari 20 år med kalas på Hallstaberget med sina åkerier med fruar och kunder samt personal.